حجت‌اله آتشی گلستانی

تصویر حجت‌اله آتشی گلستانی

حجت‌اله آتشی گلستانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۷ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۷
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: golestani88@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: متغیرهای حسابداری و پیش‌بینی بازده سهام قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای حجت‌اله آتشی گلستانی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمالیاتی (۱)اصول حسابرسی (۱)
دوشنبهاصول حسابرسی (۱)اصول حسابرسی (۱)
.:: هفته زوج ::.
اصول حسابرسی (۱)
.:: هفته فرد ::.
مالیاتی (۲)
سه‌شنبهاصول حسابرسی (۲)
.:: هفته فرد ::.
اصول حسابرسی (۲)
چهارشنبهبررسی موارد خاص در حسابرسی(افته کاوی)
پنجشنبه
جمعه