دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی

تصویر دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی

دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۷ در گروه 27، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۷
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 27
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: golestani88@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۹۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: ارتباط غیر خطی استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: متغیرهای حسابداری و پیش‌بینی بازده سهام قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبررسی موارد خاص در حسابرسی(افته کاوی)
یکشنبهمالیاتی (۱)اصول حسابرسی (۱)
دوشنبهاصول حسابرسی (۱)اصول حسابرسی (۱)
.:: هفته زوج ::.
اصول حسابرسی (۱)
.:: هفته فرد ::.
مالیاتی (۲)
سه‌شنبهاصول حسابرسی (۲)
.:: هفته فرد ::.
اصول حسابرسی (۲)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه