دکتر سیدهاشم اخلاقی

تصویر دکتر سیدهاشم اخلاقی

دانشیار در دانشکدهٔ علوم پایه

سرپرست مرکز آموزشی جوین

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: sh_akhlaghi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی تجزیه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: جداسازی و اندازه‌گیری کمی و کیفی مواد متشکله روغن اسانسی برخی از گیاهان معطر ایران توسط روش GC/MS.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مطالعه و مقایسه خواص جذبی سه نوع جاذب کیلات‌ساز - تعویض‌گر یونی بر پایه آگاروس برای پیش تغلیظ عناصر سنگین در آب.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدهاشم اخلاقی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهشیمی تجزیه دستگاهیشیمی عمومی ۱شیمی تجزیه ۱
سه‌شنبهروش استفاده از متون علمی شیمی
.:: هفته زوج ::.
شیمی عمومی ۱
.:: هفته فرد ::.
شیمی تجزیه ۱
.:: هفته زوج ::.
شیمی تجزیه دستگاهی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهمباحث نوین در شیمی داروییمباحث نوین در شیمی دارویی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه