دکتر حمید توکلی‌پور

تصویر دکتر حمید توکلی‌پور

دکتر حمید توکلی‌پور از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۴ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۲۴ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
پایه: ۲۴
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: h.tavakolipour@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی عوامل موثر در خشک کردن و انبارمانی پسته.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تلخی زدایی از آب مرکبات توسط سیستم های جذب سطحی و تبادل یونی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حمید توکلی‌پور در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهطراحی واحد های عملیاتی نوین در صنایع غذایی
.:: هفته زوج ::.
طراحی واحد های عملیاتی نوین در صنایع غذایی
.:: هفته زوج ::.
رئولوژی پیشرفته مواد غذاییشیمی فیزیک فرآیندهای غذایی
.:: هفته زوج ::.
شیمی فیزیک فرآیندهای غذایی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه