مهندس قاسم فائزیان

تصویر مهندس قاسم فائزیان

مهندس قاسم فائزیان از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۱ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق- قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: faezian [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
  دانشجوی کارشناسی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای بهبود پروفایل گشتاور.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین پارامترهای موتور القایی به روش ساختار متغیر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس قاسم فائزیان در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهمدارهای الکتریکی ۱مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی
یکشنبه
دوشنبهگزارش نویسی فنی
سه‌شنبهریاضی عمومی (۲)مدارهای الکتریکی ۱
.:: هفته زوج ::.
ریاضی عمومی (۲)
.:: هفته فرد ::.
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
چهارشنبهآزمایشگاه ماشین ۲
.:: عملی ::.
مباحث ویژه
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمباحث ویژه
جمعه