دکتر قاسم انوری (مدعو)

تصویر دکتر قاسم انوری

دکتر قاسم انوری از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت دو سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱۱ عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع) تهران است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مدیریت و اقتصاد، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل از دانشگاه عالی دفاع ملی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل
عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع) تهران
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۴۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت، دانشگاه دانشکده امام باقر (ع)، ۱۳۸۵.
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۳.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر قاسم انوری در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهمدیریت رفتار سازمانی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهنظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
مدیریت استراتژیک
.:: هفته زوج ::.
مدیریت استراتژیک
.:: هفته زوج ::.
مدیریت استراتژیک
.:: هفته زوج ::.
جمعهمدیریت رفتار سازمانی
.:: هفته زوج ::.
مدیریت رفتار سازمانی
.:: هفته زوج ::.
نظریه های سازمان و مدیریت
.:: هفته زوج ::.
نظریه های سازمان و مدیریت
.:: هفته زوج ::.
نظریه های سازمان و مدیریت
.:: هفته زوج ::.