دکتر فرامرز عباسپور

تصویر دکتر فرامرز عباسپور

دکتر فرامرز عباسپور از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه دامپزشکی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: faramarzabbaspour@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: هیستومرفولوژی طحال در خرگوش.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر فرامرز عباسپور در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهکلیات و اصول اپیدمیولوژی
یکشنبهمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
.:: عملی ::.
میکروب شناسی عمومی
.:: عملی ::.
میکروب شناسی عمومی
.:: عملی ::.
بیماری‌های طیور
.:: هفته زوج ::.
بیماری‌های مشترک انسان ودام
.:: هفته فرد ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دامکلیات و اصول اپیدمیولوژی
دوشنبهمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)میکرب شناسی
.:: هفته زوج ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
میکروب شناسی عمومی
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
سه‌شنبهاپیدمیولوژی بیماری شایع در ایرانمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)همه‌گیرشناسی (اصول اپیدمیولوژی)
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه