دکتر فرامرز عباسپور

تصویر دکتر فرامرز عباسپور

دکتر فرامرز عباسپور از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه دامپزشکی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: faramarzabbaspour@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: هیستومرفولوژی طحال در خرگوش.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر فرامرز عباسپور در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهمامایی دامپزشکی
.:: هفته زوج ::.
داروشناسی (فارماکولوژی)
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمیکروبیولوژی (۱) (انگل قارچ)
.:: عملی ::.
انگل شناسی
.:: عملی - هفته زوج ::.
انگل شناسی
.:: عملی - هفته فرد ::.
انگل شناسی
.:: هفته زوج ::.
اصول اپیدمیولوژیومبارزه بابیماریهای شایع
.:: هفته فرد ::.
میکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
دوشنبهمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
.:: هفته زوج ::.
میکروب شناسی عمومی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
.:: عملی ::.
میکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
.:: عملی ::.
میکروب شناسی عمومی
.:: عملی ::.
میکروبیولوژی (۲) (میکروب و ویروس)میکروبیولوژی (۱) (انگل قارچ)
چهارشنبهمیکروبیولوژی (۲) (میکروب و ویروس)
.:: عملی ::.
میکروبیولوژی (۲) (میکروب و ویروس)
.:: عملی ::.
میکروبیولوژی (۱) (انگل قارچ)
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه