مهندس باقر مهذبی

تصویر مهندس باقر مهذبی

مهندس باقر مهذبی از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۹ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مهندسی برق است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت
پایه: ۹
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۶ (۰۵۱)
رایانامه: mohazzabi_b [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هزینه توان راکتیو reactive pricing.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس باقر مهذبی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهریاضی مهندسی
.:: هفته فرد ::.
برنامه نویسی کامپیوتر
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمدارهای الکتریکی ۲ریاضی مهندسیبرنامه نویسی کامپیوتر
دوشنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
مدارهای منطقی
سه‌شنبهمدارهای الکتریکی ۲
.:: هفته زوج ::.
مدارهای منطقی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه