مهندس باقر مهذبی

تصویر مهندس باقر مهذبی

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت
پایه: ۹
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۶ (۰۵۱)
رایانامه: mohazzabi_b [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هزینه توان راکتیو reactive pricing.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس باقر مهذبی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
مدارهای منطقیمدارهای الکتریکی ۲مدارهای الکتریکی ۲
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهمدارهای منطقی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهریاضی عمومی (۱)
چهارشنبهریاضیات مهندسی پیشرفتهریاضیات مهندسی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه