مهندس علیرضا صفار سبزوار

تصویر مهندس علیرضا صفار سبزوار

مهندس علیرضا صفار سبزوار از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۳۰ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۲۲ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایه: ۲۲
متولد: ۱۳۳۵
سابقهٔ تدریس: ۳۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: safarsabzevar19436@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۵۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر دورهای آموزش ضمن خدمت معلمان برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان واعتماد به نفس معلمان در جامعه مدارس ابتدایی سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علیرضا صفار سبزوار در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهروش تدریس ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی - هفته زوج ::.
روش تدریس ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
یکشنبهتمرین معلمی (۲)
.:: عملی ::.
آموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
آموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
دوشنبهتمرین معلمی (۱)
.:: عملی ::.
آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی - هفته زوج ::.
سه‌شنبهتمرین معلمی (۱)
.:: عملی ::.
تحلیل برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
تحلیل برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه