مهندس علیرضا صفار سبزوار

تصویر مهندس علیرضا صفار سبزوار

مهندس علیرضا صفار سبزوار از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۲۸ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۲۲ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایه: ۲۲
متولد: ۱۳۳۵
سابقهٔ تدریس: ۲۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: safarsabzevar19436@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۵۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر دورهای آموزش ضمن خدمت معلمان برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان واعتماد به نفس معلمان در جامعه مدارس ابتدایی سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علیرضا صفار سبزوار در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی
.:: هفته زوج ::.
ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی
.:: عملی ::.
یکشنبهمقدمات روش‌های مطالعه وپژوهش
.:: عملی ::.
سازمان واداره امورمدارس
.:: هفته زوج ::.
طراحی آموزشی
.:: عملی ::.
آموزش و پرورش تطبیقی
دوشنبهروشهای تحقیق وماخذ شناسیروشهای تحقیق وماخذ شناسی
.:: هفته فرد ::.
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی (۱)
.:: عملی ::.
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی (۱)
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهآموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتداییآموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
تمرین معلمی (۱)
.:: عملی ::.
طراحی آموزشی
.:: هفته فرد ::.
آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه