دکتر علی‌محمد ناعمی

تصویر دکتر علی‌محمد ناعمی

دکتر علی‌محمد ناعمی از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۲۷ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۲۱ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
پایه: ۲۱
متولد: ۱۳۳۲
سابقهٔ تدریس: ۲۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: amnaemi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۶۹.
کارشناسی علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۶۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: تاثیر روش تدریس مبتنی بر تدوین مبحث علمی بر روحیه و تفکر علمی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر آموزش پیش‌دبستانی بر رشد هوشی کودکان ابتدایی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر علی‌محمد ناعمی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهاصول وفلسفه آموزش و پرورش
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهاصول وفلسفه آموزش و پرورشروانشناسی پیش دانشگاهیمبانی برنامه‌ریزی درسی
سه‌شنبهروانشناسی تحولی ۱روش تحقیق (کمی و کیفی )روش تحقیق (کمی و کیفی )
.:: عملی ::.
چهارشنبهروش تحقیقروش تحقیق
پنجشنبهاصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی اصول برنامه ریزی آموزشیسنجش و اندازه گیریروانشناسی اجتماعی
جمعه