دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

تصویر دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۷ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان وادبیات فارسی از دانشگاه حکیم سبزواری فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان وادبیات فارسی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: ali_far1345@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی زندگی و آثار و تصحیح و شرح مثنوی بی‌سرنامه‌ی عطّار نیشابوری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر در نیمسال سوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهفارسیفارسیفارسی
سه‌شنبهفارسی
.:: هفته زوج ::.
فارسی
فارسی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه