مهندس علی پاکیزه‌مقدم

تصویر مهندس علی پاکیزه‌مقدم

مهندس علی پاکیزه‌مقدم از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۹ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی برق
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: apm [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه حکیم سبزواری، تبریز، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: ارایه یک لینک dc شبه رزونانسی سری جدید در اینورتر های منبع جریان.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علی پاکیزه‌مقدم در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهتجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: عملی ::.
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: عملی ::.
یکشنبه
دوشنبهکارگاه مبانی الکترونیک
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱
.:: عملی ::.
سه‌شنبهآزمایشگاه الکترونیک (۲)
.:: عملی ::.
آزمایشگاه الکترونیک (۲)
.:: عملی ::.
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: هفته فرد ::.
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
چهارشنبهمدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC)
.:: هفته فرد ::.
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC)
پنجشنبه
جمعه