مهندس علی پاکیزه‌مقدم

تصویر مهندس علی پاکیزه‌مقدم

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی برق
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: apm [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه حکیم سبزواری، تبریز، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: ارایه یک لینک dc شبه رزونانسی سری جدید در اینورتر های منبع جریان.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علی پاکیزه‌مقدم در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهمباحث ویژه ۱انفورماتیک پزشکی ۱پدیده های بیوالکتریکیانفورماتیک پزشکی ۱
.:: هفته زوج ::.
پدیده های بیوالکتریکی
.:: هفته فرد ::.
مباحث ویژه ۱
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهمکاترونیک ۲
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمدارهای مجتمع خطی (cmos)مدارهای مجتمع خطی (cmos)
.:: هفته زوج ::.
جمعهدرگاهها و دروازه ها در شبکه
.:: هفته زوج ::.
درگاهها و دروازه ها در شبکه
.:: هفته زوج ::.