دکتر احمد پدرام‌نیا

تصویر دکتر احمد پدرام‌نیا

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۴۹
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۰۹ (۰۵۱)
رایانامه: ahmadpedram@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فراسودمندی پروتئین های هیدرولیز شده دانه هندوانه و ارزیابی امکان استفاده از آن در محصولات آردی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی استفاده از آب پنیر تخمیر شده در فرمولاسیون سس مایونز.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر احمد پدرام‌نیا در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهمیکروبیولوژی موادغذایی
سه‌شنبه
چهارشنبهمیکروبیولوژی صنعتیمیکروبیولوژی صنعتی
.:: هفته زوج ::.
اکولوژی میکروبیمیکروبیولوژی صنعتی پیشرفته
پنجشنبهشیمی پروتئینهای غذایی پیشرفتهروش تحقیق
جمعه