دکتر احمد پدرام‌نیا

تصویر دکتر احمد پدرام‌نیا

دکتر احمد پدرام‌نیا از سال ۱۳۸۱ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۴۹
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: pedram [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فراسودمندی پروتئین های هیدرولیز شده دانه هندوانه و ارزیابی امکان استفاده از آن در محصولات آردی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی استفاده از آب پنیر تخمیر شده در فرمولاسیون سس مایونز.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر احمد پدرام‌نیا در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهزیست پیش‌دانشگاهی
دوشنبهبهداشت و صنایع غذایی دریاییفرایندهای غیر حرارتی مواد غذایی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه