دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

تصویر دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۸ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: amirahmadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: مضامین عمده و مشترک نظامی و خاقانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: شرح و گزارش اصطلاحات فلسفی، حکمی و اخلاقی دیوان ناصرخسرو.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر ابوالقاسم امیراحمدی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهزبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
دستورتاریخی وتطبیقی زبان فارسی
.:: هفته زوج ::.
زبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
دستورتاریخی وتطبیقی زبان فارسی
.:: هفته زوج ::.
زبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهزبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
جمعه