سیدمحمدرضا مختاری حسینی

تصویر سیدمحمدرضا مختاری حسینی

سیدمحمدرضا مختاری حسینی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۵ در گروه معماری، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری زیباشناسی
پایه: ۵
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: mokhtari_43@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیباشناسی، دانشگاه آکادمی ملی تاجیکستان، تاجیکستان.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی هنر نقاشی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: رابطه نقاشی با مشخصات خانوادگی و تحصیلی دانش اموزان سال سوم ابتدایی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمحمدرضا مختاری حسینی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهطراحی معماری و شهر سازیطراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: هفته زوج ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
شناخت وطراحی معماری روستا
یکشنبهمهندسی محیط زیستخوشنویسی (۱)خوشنویسی (۱)
خوشنویسی (۱)
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
دوشنبهمقررات ملی ساختماننقشه کشی صنعتی
.:: عملی ::.
نقشه کشی صنعتی
.:: عملی ::.
طراحی ونقاشی
.:: عملی ::.
خوشنویسی (۲)
.:: عملی ::.
سه‌شنبهروش های اجرای ساختمانرسم فنی ونقشه کشیرسم فنی ونقشه کشی
نقشه کشی صنعتی
.:: هفته فرد ::.
رسم فنی ونقشه کشی
.:: عملی ::.
چهارشنبهطراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: عملی ::.
کاردستی در کارگاه
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه