دکتر سیدهاشم اخلاقی

تصویر دکتر سیدهاشم اخلاقی

دکتر سیدهاشم اخلاقی از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۲۰ در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ شیمی تجزیه از دانشگاه علوم و تحقیقات فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه شیمی است.

دانشیار در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
پایه: ۲۰
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: sh_akhlaghi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی تجزیه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: جداسازی و اندازه‌گیری کمی و کیفی مواد متشکله روغن اسانسی برخی از گیاهان معطر ایران توسط روش GC/MS.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مطالعه و مقایسه خواص جذبی سه نوع جاذب کیلات‌ساز - تعویض‌گر یونی بر پایه آگاروس برای پیش تغلیظ عناصر سنگین در آب.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدهاشم اخلاقی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهشیمی محیط
.:: عملی ::.
شیمی محیط
.:: عملی ::.
یکشنبهشیمی عمومی ۲
.:: هفته فرد ::.
شیمی عمومی ۲
.:: هفته فرد ::.
شیمی محیط
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهشیمی عمومی ۲شیمی پلیمرشیمی پلیمر
اصول روش های دستگاهی
اصول روش های دستگاهی
سه‌شنبهزبان تخصصی شیمیشیمی پلیمر
.:: هفته فرد ::.
شیمی پلیمر
.:: هفته فرد ::.
شیمی گیاهی
شیمی گیاهی
چهارشنبهشیمی ترکیبات طبیعیشیمی ترکیبات طبیعی
شیمی ترکیبات طبیعی
.:: هفته فرد ::.
شیمی ترکیبات طبیعی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه