دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی (مدعو)

تصویر دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی

دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی از سال ۱۳۹۶ تاکنون به مدت پنج سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۹ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری از دانشگاه پوترای مالزی (مالزی) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: rezakamel@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، مالزی، ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: Design and Development of Dynamic Queue Storage and Floating IP Packet Active Measurement in IP Network.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و پیاده سازی سایتهای اطلاع رسانی خاص منظوره.