دکتر سید محمدحسین معطر (مدعو)

تصویر دکتر سید محمدحسین معطر

دکتر سید محمدحسین معطر از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت هفت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۸ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پایه: ۸
متولد: ۱۳۶۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: شاخص‌گذاری گوینده مبتنی بر مدل میدان‌های تصادفی شرطی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اندیس‌گذاری گفتار چندین گوینده در مدارک و مستندات گفتاری.