دکتر مهدی حسین‌زاده (مدعو)

تصویر دکتر مهدی حسین‌زاده

دکتر مهدی حسین‌زاده از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت هفت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۳ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi.hoza@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی VLSI پرسرعت کم‌توان برای قابلیت پردازش بالا، با استفاده از سیستم اعداد مانده‌ای چند مقداری.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تحقیق، بررسی و ارائه طراحی مدارات مربوط به سیستم اعداد مانده‌ای.