حسین اکبری

تصویر حسین اکبری

حسین اکبری از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: akbari_hossein@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه صنعت نفت، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.