حامد عین‌افشار

تصویر حامد عین‌افشار

حامد عین‌افشار از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۵ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۴ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۵
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: h.einafshar@faculty.iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: عوامل موثر بر کیفیت صورت‌های مالی شرکت‌های حسابرسی‌شده در بورس اوراق بهادار.