دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا (مدعو)

تصویر دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا

دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت هشت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و پایهٔ ۳۷ عضو هیئت علمی علوم تحقیقات است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه تهران (تهران) فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
عضو هیئت علمی علوم تحقیقات
پایه: ۳۷
متولد: ۱۳۳۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: gh_talebnia@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ۱۳۷۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۲.
کارشناسی حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۵۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: مشکلات روش‌های قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های خصوصی‌سازی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: سیستم حسابداری قند و شکر و ارائه سیستم مناسب برای آن.