فریبا فیروزی

تصویر فریبا فیروزی

فریبا فیروزی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۸ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها از دانشگاه خوارزمی تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: f_firozi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی فیزیک - حالت جامد، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین جرم کوارک top.