دکتر سید ابراهیم حسینی

تصویر دکتر سید ابراهیم حسینی

دکتر سید ابراهیم حسینی از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه تربیت بدنی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیولوژی ورزشی
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: hoseini.se@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، ۱۳۸۳.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مقایسه تاثیر فعالیت در آب گرم و معمولی بر متغیرهای قلبی عروقی ورزشکاران.