دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی

تصویر دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی

دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی از سال ۱۳۷۶ تاکنون به مدت ۲۵ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه مدیریت و حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۳۷
سابقهٔ تدریس: ۲۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: a.masihabadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۴.
کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۵۳.
عنوان رسالهٔ دکتری: ادراک اطلاعات حسابداری قضاوت نسبت به آنها و اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی قابلیت فهم و مربوط بودن اطلاعات مالی و تاثیر آنها بر سرمایه‌گذاری.