سولماز ذبیح‌اللهی (مدرس)

تصویر سولماز ذبیح‌اللهی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
متولد: ۱۳۶۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: s.zabihollahi@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی بهداشت - بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم سولماز ذبیح‌اللهی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمواد زائدجامدشهری وصنعتی
.:: عملی ::.
مواد زائدجامدشهری وصنعتی
.:: عملی ::.
مواد زائدجامدشهری وصنعتی
یکشنبهمواد زائدجامدشهری وصنعتی
.:: عملی ::.
مواد زائدجامدشهری وصنعتی
.:: عملی ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه