شایسته محمدیان

تصویر شایسته محمدیان

شایسته محمدیان از سال ۱۳۷۶ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۳ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ زیست‌شناسی - بیوفیزیک از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - بیوفیزیک
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: sh_mohammadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی - بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی زیست‌شناسی - میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میانکنش سرب با DNA.