دکتر شعبان سبحانی

تصویر دکتر شعبان سبحانی

دکتر شعبان سبحانی از سال ۱۳۷۱ تاکنون به مدت ۲۷ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۷ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات عرب
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۲۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: dr.sh.sobhani@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اشعار عربی هاتف اصفهانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر شعبان سبحانی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهعربیآیات الاحکام
.:: هفته زوج ::.
یکشنبهعربی پیش دانشگاهیعربی پیش دانشگاهی
دوشنبهآیات الاحکام
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس تعلیمات دینی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس تعلیمات دینی
.:: عملی ::.
سه‌شنبهروش تدریس وبررسی کتب دینی دوره‌ی ابتداییروش تدریس وبررسی کتب دینی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبهعربی (۳) نظم عربی
پنجشنبهآیات الاحکام
.:: هفته فرد ::.
آیات الاحکام
.:: هفته فرد ::.
جمعه