دکتر شعبان سبحانی

تصویر دکتر شعبان سبحانی

دکتر شعبان سبحانی از سال ۱۳۷۱ تاکنون به مدت ۲۹ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۷ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات عرب
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۲۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: dr.sh.sobhani@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اشعار عربی هاتف اصفهانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر شعبان سبحانی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهروش تدریس وبررسی کتب دینی دوره‌ی ابتدایی
یکشنبهروش تدریس قرآن دردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس قرآن دردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس قرآن دردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس قرآن دردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
دوشنبهعربی پیش دانشگاهیروش تدریس تعلیمات دینی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس تعلیمات دینیعربی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس وبررسی کتب دینی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهآیات الاحکام
.:: هفته فرد ::.
جمعه