مهندس مصطفی عباسی‌ثانی

تصویر مهندس مصطفی عباسی‌ثانی

مهندس مصطفی عباسی‌ثانی از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۳۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۶ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۷ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۳۸
سابقهٔ تدریس: ۳۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: mo2abasi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۵.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی ومقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار در گروههای مختلف آموزشی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مصطفی عباسی‌ثانی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهروانشناسی صنعتی - سازمانیروش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی
.:: عملی ::.
یکشنبهروش تحقیق (کمی و کیفی )روش تحقیق (کمی و کیفی )
.:: عملی ::.
دوشنبهسازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
سه‌شنبه
چهارشنبهروش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه