موسی‌الرضا محقق‌نژاد

تصویر موسی‌الرضا محقق‌نژاد

موسی‌الرضا محقق‌نژاد از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۷ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری - گرایش داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۳
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: mohagheghnejad@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری - گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا محقق‌نژاد در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاصول مدیریت خدمات پرستاری
یکشنبهتحقیق درپرستاری
.:: عملی - هفته فرد ::.
پرستاری بزرگسالان/سالمندان(۲)
دوشنبهتحقیق درپرستاری
.:: هفته زوج ::.
تحقیق درپرستاری
.:: عملی - هفته فرد ::.
پرستاری بزرگسالان سالمندان(۳)مفاهیم پایه پرستاری
سه‌شنبهزبان تخصصی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه