موسی‌الرضا محقق‌نژاد

تصویر موسی‌الرضا محقق‌نژاد

موسی‌الرضا محقق‌نژاد از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۷ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری - گرایش داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه پرستاری است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۳
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۰۹ (۰۵۱)
رایانامه: mohagheghnejad@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری - گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا محقق‌نژاد در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمفاهیم پایه پرستاریپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۱)
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۳)پرستاری بزرگسالان/سالمندان(۳)تحقیق درپرستاریزبان تخصصیبررسی وضعیت سلامت
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۲)پرستاری بزرگسالان/سالمندان(۲)
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه