دکتر مرتضی محمدی

تصویر دکتر مرتضی محمدی

دکتر مرتضی محمدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۲ در گروه 27، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 27
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: morteza.mohammadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: آزمون اعتبار رهیافت پولی نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هدف گذاری تورم و امکان سنجی اجرای آن در اقتصاد ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مرتضی محمدی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبازاریابی و مدیریت بازاراقتصاد کلان
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد کلان
دوشنبهپول و ارز و بانکداریپول و ارز و بانکداری
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد صنعتیاقتصاد صنعتی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهاقتصاد سنجیاقتصاد سنجی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهاحتمال و آمار در مدیریت
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمدیریت بازاریابیمدیریت بازاریابی
.:: هفته زوج ::.
جمعه