دکتر مرتضی محمدی

تصویر دکتر مرتضی محمدی

دکتر مرتضی محمدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۰ در گروه مدیریت و اقتصاد، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
پایه: ۱۰
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: morteza.mohammadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: آزمون اعتبار رهیافت پولی نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هدف گذاری تورم و امکان سنجی اجرای آن در اقتصاد ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مرتضی محمدی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاقتصاد مدیریت
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد مدیریت
.:: هفته زوج ::.
یکشنبه
دوشنبهاحتمال و آمار در مدیریت
.:: هفته زوج ::.
احتمال و آمار در مدیریت
.:: هفته زوج ::.
احتمال و آمار در مدیریت
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهاقتصاد صنعتی
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد صنعتی
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد صنعتی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهتحلیل آماری
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته فرد ::.
تحلیل آماری
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد مدیریت
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمدیریت بازاریابی
.:: هفته زوج ::.
مدیریت بازاریابی
.:: هفته زوج ::.
مدیریت بازاریابی
.:: هفته زوج ::.
جمعهاقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.
اقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.
اقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.