دکتر محمدرضا واعظی کاخکی (مدعو)

تصویر دکتر محمدرضا  واعظی کاخکی

دکتر محمدرضا واعظی کاخکی از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۲۷ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۲۵ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زیست‌شناسی (علوم گیاهی) از دانشگاه نیوکاسل (انگلستان) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زیست‌شناسی (علوم گیاهی)
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوار
پایه: ۲۵
متولد: ۱۳۴۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زیست‌شناسی (علوم گیاهی)، دانشگاه نیوکاسل، نیوکاسل، انگلستان، ۱۳۸۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی - علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی زیست‌شناسی - علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهبیولوژی سلولبیولوژی سلول
.:: هفته فرد ::.
جمعه