دکتر محمدرضا شهرستانی

تصویر دکتر محمدرضا شهرستانی

دکتر محمدرضا شهرستانی از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۳ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۶۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ پزشکی - تخصص بیمارهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری پزشکی - تخصص بیمارهای داخلی
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۱
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: reza.shahrestani@gmx.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی پزشکی - تخصص بیمارهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۶۸.
دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی آمار آمبولی ریه در بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران.
عنوان رسالهٔ دکتری: امبولی ریه.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمدرضا شهرستانی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهتغذیه وتغذیه درمانیپرستاری بزرگسالان سالمندان(۱)
یکشنبهپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۲)پرستاری بزرگسالان سالمندان(۳)
دوشنبهژنتیک وایمنولوژیتغذیه کاربردی و رژیم‌های غذایی مادر و کودککلیات پزشکی و بهداشت
سه‌شنبهتغذیه وتغذیه درمانیفارماکولوژی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه