دکتر محمدرضا سعیدی اصل

تصویر دکتر محمدرضا سعیدی اصل

دکتر محمدرضا سعیدی اصل از سال ۱۳۷۲ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۲۱ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۳ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ بهداشت مواد غذایی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس دانشگاه است.

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

رئیس دانشگاه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بهداشت مواد غذایی
پایه: ۲۱
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: saeedi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۳.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی فلور میکروبی شیر خام در منطقه‌ی سبزوار و تأثیر سیستم لاکتوپراکسیداز بر روی آن.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی حضور انواع سالمونلا در مرغ‌های کشتار شده شهرستان اهواز.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمدرضا سعیدی اصل در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهایمنی غذایی ( سلامت و کیفیت مواد غذایی )
چهارشنبهمیکروب شناسی مواد غذاییعفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی
پنجشنبهفرآوری پیشرفته آبزیانایمنی غذایی ( سلامت و کیفیت مواد غذایی )
جمعه