دکتر سید محمدحسین معطر (مدعو)

تصویر دکتر سید محمدحسین معطر

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پایه: ۶
متولد: ۱۳۶۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: شاخص‌گذاری گوینده مبتنی بر مدل میدان‌های تصادفی شرطی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اندیس‌گذاری گفتار چندین گوینده در مدارک و مستندات گفتاری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سید محمدحسین معطر در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهسیستم های توزیع شده
.:: هفته زوج ::.
سیستم های توزیع شده
.:: هفته زوج ::.
تئوری اطلاعات و کدینگ
.:: هفته زوج ::.
تئوری اطلاعات و کدینگ
.:: هفته زوج ::.
تئوری اطلاعات و کدینگ
.:: هفته زوج ::.
جمعه