مهندس محمد طاهری نامقی

تصویر مهندس محمد طاهری نامقی

مهندس محمد طاهری نامقی از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه 26، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ علوم بهداشتی - بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه 26 است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۴
سابقهٔ تدریس: ۲۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 26
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: mtaheri [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم بهداشتی - بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان صدا و اثرات ذهنی و روانی آن بر روی اپراتورهای مخابرات تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمد طاهری نامقی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهارزیابی ومدیریت ریسکصدا وارتعاش در محیط کار
دوشنبهبهداشت پرتوهامهندسی فاکتورهای انسانی (۲)اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی
سه‌شنبهایمنی کاربرد موادشیمیایی وسموم
.:: هفته فرد ::.
ایمنی در محیط کار (۲)حفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانیحفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه