مهندس محمد طاهری نامقی

تصویر مهندس محمد طاهری نامقی

مهندس محمد طاهری نامقی از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۳ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه بهداشت حرفه‌ای، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ علوم بهداشتی - بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۴
سابقهٔ تدریس: ۲۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: mtaheri [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم بهداشتی - بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان صدا و اثرات ذهنی و روانی آن بر روی اپراتورهای مخابرات تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمد طاهری نامقی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهبهداشت پرتوهاو حفاظت
یکشنبهمدیریت ونظارت درمراکزبهداشتیارگونومی شغلی ۱
بهداشت پرتوهاو حفاظت
.:: عملی ::.
بهداشت پرتوها
دوشنبهایمنی کاربرد موادشیمیایی وسموم
.:: هفته زوج ::.
ارزیابی ومدیریت ریسک
ارگونومی شغلی ۱
.:: عملی ::.
اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی
سه‌شنبهحوادث ناشی از کار و شرایط اضطراریکلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه