دکتر محمد مهرشاد

تصویر دکتر محمد مهرشاد

دکتر محمد مهرشاد از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۴ در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ شیمی آلی - پلیمر از دانشگاه مازندران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی آلی - پلیمر
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۵۵
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mohammad.mehrshad [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی آلی - پلیمر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی پلیمر، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی شیمی - محض، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی با استفاده از دی‌آمین‌های آروماتیک و سنتز پلی‌آمیدها و پلی‌ایمیدهای محلول و مقاوم حرارتی بر پایه ۹و ۹-دی-‌اکتیل‌فلورن.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی توسط دی‌آمین‌های آروماتیک با بهره‌گیری از تکنیک ایزوترمال DSC و مطالعه خواص رزین پخت‌شده.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد مهرشاد در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۱
.:: هفته زوج ::.
سنتز مواد آلی
.:: هفته فرد ::.
سنتز مواد آلی
یکشنبهآشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۱بیوشیمی ویتامین هاو هورمون هابیو شیمی ساختار
دوشنبهکاربرد طیف سنجی در شیمی آلیشیمی آلی ۱بیو شیمی ساختار
.:: هفته زوج ::.
شیمی آلی ۱
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهآزمایشگاه بیو شیمی ساختار
.:: عملی ::.
شیمی دارویی ۲شیمی دارویی ۳
چهارشنبهشیمی دارویی ۲شیمی دارویی ۲
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه