دکتر محمد مهرشاد

تصویر دکتر محمد مهرشاد

دکتر محمد مهرشاد از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۴ در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ شیمی آلی - پلیمر از دانشگاه مازندران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی آلی - پلیمر
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۵۵
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mohammad.mehrshad [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی آلی - پلیمر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی پلیمر، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی شیمی - محض، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی با استفاده از دی‌آمین‌های آروماتیک و سنتز پلی‌آمیدها و پلی‌ایمیدهای محلول و مقاوم حرارتی بر پایه ۹و ۹-دی-‌اکتیل‌فلورن.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی توسط دی‌آمین‌های آروماتیک با بهره‌گیری از تکنیک ایزوترمال DSC و مطالعه خواص رزین پخت‌شده.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد مهرشاد در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپلیمرها و سیستم های دارو رسانی
یکشنبهشیمی دارویی ۳شیمی آلی ۱
.:: هفته زوج ::.
بیوشیمی
.:: هفته فرد ::.
بیو شیمی ساختارشیمی دارویی ۱
دوشنبهبیو شیمی ساختار
.:: هفته فرد ::.
بیوشیمی پیشرفتهشیمی آلی ۱
سه‌شنبه
چهارشنبهشیمی دارویی ۲شیمی دارویی ۲
.:: هفته زوج ::.
مبانی سنتز در شیمی آلی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمبانی سنتز در شیمی آلیاصول بیوشیمیاصول بیوشیمی
.:: هفته فرد ::.
جمعه