مهندس مهدی عاملی

تصویر مهندس مهدی عاملی

مهندس مهدی عاملی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ برق- کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برق- کنترل
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi_amelli [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق- کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: آشکار سازی و تشخیص خطا در یک سیستم انتقال قدرت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مهدی عاملی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهریزپردازنده ۱آزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
روش تحقیق و سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
یکشنبهمعماری کامپیوترآزمایشگاه معماری کامپیوتر
.:: عملی ::.
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
.:: عملی ::.
دوشنبهریزپردازنده ۱
.:: هفته فرد ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
سه‌شنبهآز سیستم های دیجیتال ۲
.:: عملی ::.
سخت‌افزار کامپیوتر (۲)
.:: عملی ::.
سخت‌افزار کامپیوتر (۲)
.:: عملی ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه