مهندس مهدی عاملی

تصویر مهندس مهدی عاملی

مهندس مهدی عاملی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ برق- کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برق- کنترل
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi_amelli [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق- کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: آشکار سازی و تشخیص خطا در یک سیستم انتقال قدرت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مهدی عاملی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهریزپردازنده ۱معماری کامپیوترفناوری اطلاعات
یکشنبهانفورماتیک پزشکی ۱ریزپردازنده ۱
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهآزمایشگاه معماری کامپیوتر
.:: عملی ::.
انفورماتیک پزشکی ۱
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهآزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
آزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
چهارشنبهآز فیزیک عمومی ۲
.:: عملی ::.
آز فیزیک عمومی ۲
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه