مهندس مهدی عاملی

تصویر مهندس مهدی عاملی

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برق- کنترل
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi_amelli [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق- کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: آشکار سازی و تشخیص خطا در یک سیستم انتقال قدرت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مهدی عاملی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
معماری کامپیوترسخت‌افزار کامپیوتر (۲)
.:: عملی ::.
سخت‌افزار کامپیوتر (۲)
.:: عملی ::.
یکشنبهآزمایشگاه ریزپردازنده
.:: عملی ::.
ریزپردازنده ۱مبانی الکترونیک دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
مبانی الکترونیک دیجیتال
دوشنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
ریزپردازنده ۱
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
زبان تخصصی مهندسی پزشکی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه