سیدمحمود صانعی

تصویر سیدمحمود صانعی

سیدمحمود صانعی از سال ۱۳۶۳ تاکنون به مدت ۳۳ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۶ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۴۴ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۰۷
سابقهٔ تدریس: ۳۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.saneei@faculty.iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۴.
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: جنگ و صلح در اسلام.