دکتر جعفر وطن‌دوست (مدعو)

تصویر دکتر جعفر وطن‌دوست

دکتر جعفر وطن‌دوست از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۶ عضو هیئت علمی حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه زیست‌فنّاوری، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زیست‌شناسی، ژنتیک مولکولی از دانشگاه تربیت مدرس تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری زیست‌شناسی، ژنتیک مولکولی
عضو هیئت علمی حکیم سبزواری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۶۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زیست‌شناسی، ژنتیک مولکولی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی گرایش سلولی مولکولی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی زیست‌شناسی گریش علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جعفر وطن‌دوست در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهژنتیک انسانی تکمیلیمهندسی ژنتیک یوکاریوت ها
پنجشنبهژنتیک مولکولی گیاهی پیشرفتهژنتیک جمعیت
جمعه