مهندس ایمان غلامیان‌ مقدم (مدرس)

تصویر مهندس ایمان غلامیان‌ مقدم

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: iman.gholamian.moghaddam@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، سیرجان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس ایمان غلامیان‌ مقدم در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهمبانی نظری معماریطراحی معماری ۳
.:: عملی ::.
طراحی معماری ۳
.:: عملی ::.
دوشنبه
سه‌شنبهطراحی معماری ۳
.:: عملی ::.
طراحی معماری ۳
.:: هفته زوج ::.
آشنایی با مرمت ابنیهآشنایی با مرمت ابنیه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه