دکتر حمید وحید (مدعو)

تصویر دکتر حمید وحید

دکتر حمید وحید از سال ۱۳۹۱ تاکنون به مدت پنج سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱۴ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه معارف اسلامی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۴۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معارف اسلامی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حمید وحید در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی ایران
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه