دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا (مدعو)

تصویر دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا

دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت سه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه تهران (تهران) فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۳۵
متولد: ۱۳۳۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: gh_talebnia@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ۱۳۷۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۲.
کارشناسی حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۵۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: مشکلات روش‌های قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های خصوصی‌سازی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: سیستم حسابداری قند و شکر و ارائه سیستم مناسب برای آن.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهکاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهکاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
کاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه