اسماعیل تدین‌فرد

تصویر اسماعیل تدین‌فرد

اسماعیل تدین‌فرد از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۹ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: es.tadiion@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: محاسبه و مقایسه بهای تمام‌شده یک دانشجو در دانشگاه آزاد و دولتی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای اسماعیل تدین‌فرد در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمدیریت مالیمدیریت مالی
.:: هفته فرد ::.
حسابداری صنعتی (۳)
یکشنبهکاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در حسابداری
.:: عملی ::.
کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در حسابداری
.:: عملی ::.
حسابرسی (۲)
.:: هفته زوج ::.
کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای در حسابداری
.:: هفته فرد ::.
حسابرسی (۲)
دوشنبهحسابرسی (۱)حسابرسی (۱)
.:: هفته فرد ::.
حسابداری صنعتی (۳)
.:: هفته زوج ::.
مدیریت مالی (۲)
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهمدیریت مالی (۲)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه