اسماعیل تدین‌فرد

تصویر اسماعیل تدین‌فرد

اسماعیل تدین‌فرد از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه 27، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۹ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 27
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: es.tadiion@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: محاسبه و مقایسه بهای تمام‌شده یک دانشجو در دانشگاه آزاد و دولتی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای اسماعیل تدین‌فرد در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهحسابداری موارد خاصنرم افزارهای کاربردی در حسابداریحسابداری و حسابرسی بخش عمومینرم افزارهای کاربردی در حسابداری
.:: هفته زوج ::.
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهحسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه