الهام الهامی‌راد (مدرس)

تصویر الهام الهامی‌راد

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 25
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم الهام الهامی‌راد در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآلودگی هوااصول بهداشت محیط
یکشنبهآلودگی صوتی
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهآلودگی هوا
.:: عملی ::.
سه‌شنبهمبانی نمونه بردای از آلاینده های هوا
.:: عملی ::.
چهارشنبهکاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب وفاضلاب
.:: هفته فرد ::.
بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه