الهام الهامی‌راد (مدرس)

تصویر الهام الهامی‌راد

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 25
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم الهام الهامی‌راد در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهبهداشت و محیط زیستاقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهسیستمهای انتقال وتوزیع آب
.:: هفته زوج ::.
سیستمهای جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی
.:: هفته فرد ::.
اصول بهداشت محیط
دوشنبهبهداشت مسکن واماکن عمومی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهسیستمهای جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی
.:: عملی ::.
سیستمهای انتقال وتوزیع آب
چهارشنبهبهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه