دکتر احسان بهنام‌طلب (مدعو)

تصویر دکتر احسان  بهنام‌طلب

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی عمران - هیدرولیک
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: behnamtalab@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی عمران - هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر احسان بهنام‌طلب در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهسازه های فولادی ۱هیدرولوژی مهندسیمکانیک سیالات و هیدرولیک
.:: هفته زوج ::.
یکشنبهسازه های بتن آرمه ۱
.:: هفته زوج ::.
سازه های فولادی ۱
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهمکانیک سیالات و هیدرولیک
سه‌شنبهسازه های بتن آرمه ۱
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه