دکتر بهنام مهدوی (مدعو)

تصویر دکتر بهنام مهدوی

دکتر بهنام مهدوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت یک سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ شیمی فیتو شیمی از دانشگاه ملی مالزی (مالزی) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی فیتو شیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی فیتو شیمی، دانشگاه ملی مالزی، بنگی، مالزی، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی آلی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر بهنام مهدوی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهشیمی آلی پیشرفتهمبانی سنتز در شیمی آلی
.:: هفته زوج ::.
شیمی آلی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
مبانی سنتز در شیمی آلی
جمعه