امیرحسین مروجی

تصویر امیرحسین مروجی

امیرحسین مروجی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۷ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۶ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر کل برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر کل برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۷
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Ah.Moravveji@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۶.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط متقابل بین بازده و سود هر سهم از طریق مدل سریهای زمانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای امیرحسین مروجی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبررسی وتحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی (۲)
دوشنبهمدیریت مالی (۲)
سه‌شنبهحسابداری دولتی (۱)حسابداری دولتی (۲)
.:: هفته زوج ::.
حسابداری دولتی (۱)
.:: هفته فرد ::.
حسابداری دولتی (۲)
چهارشنبهمروری بر حسابداری صنعتی و مالی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته فرد ::.
مروری بر حسابداری صنعتی و مالی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته فرد ::.
مروری بر حسابداری صنعتی و مالی
.:: هفته زوج ::.
حسابداری بخش عمومی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه