دکتر علی عشقی سردهی

تصویر دکتر علی عشقی سردهی

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۲۴
متولد: ۱۳۴۰
سابقهٔ تدریس: ۲۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: eshghi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
کارشناسی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۶۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: ساختار داستان در ادبیات تمثیلی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: داستان‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر علی عشقی سردهی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهتحقیق درمکتب های ادبی جهان
.:: هفته فرد ::.
تحقیق درمکتب های ادبی جهان
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهبلاغت وفنون ادب
.:: هفته زوج ::.
تحقیق درمتون فارسی(نظم)
.:: هفته فرد ::.
بلاغت وفنون ادب
.:: هفته زوج ::.
تحقیق درمتون فارسی(نظم)
.:: هفته فرد ::.
تحقیق درمتون عرفانی ۲
.:: هفته زوج ::.
تحقیق درمتون عرفانی ۲
.:: هفته زوج ::.
جمعه