دکتر علی عشقی سردهی

تصویر دکتر علی عشقی سردهی

دکتر علی عشقی سردهی از سال ۱۳۷۲ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۲۶ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه زبان وادبیات فارسی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۲۶
متولد: ۱۳۴۰
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۸ (۰۵۱)
رایانامه: eshghi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
کارشناسی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۶۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: ساختار داستان در ادبیات تمثیلی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: داستان‌پردازی در لیلی و مجنون نظامی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر علی عشقی سردهی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهتحقیق درمکتب های ادبی جهان
.:: هفته فرد ::.
تحقیق درمکتب های ادبی جهان
.:: هفته فرد ::.
نثر فارسی (۲) تاریخ جهان‌گشا و مرزبان‌نامه
پنجشنبهروش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
جمعه