دکتر احمد اله‌آبادی (مدعو)

تصویر دکتر احمد اله‌آبادی

دکتر احمد اله‌آبادی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۵ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۲۷ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه 25، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پایه: ۲۷
متولد: ۱۳۴۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 25
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: AllahabadyA@medsab.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی حذف آنتی بیوتیکها از فاضلاب با استفاده از ازن زنی کاتالیستی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تصفیه پذیری فاضلاب کارخانجات پنبه سفید کنی صنایع مهمات سازی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر احمد اله‌آبادی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهآشنایی با مدل سازی درسیستم های بهداشت محیطکاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب وفاضلاب
دوشنبهپرستاری سلامت فردوخانوادهپرستاری سلامت جامعه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه