دکتر احمد مظفری جوین

تصویر دکتر احمد مظفری جوین

دکتر احمد مظفری جوین از سال ۱۳۶۹ تاکنون به مدت ۲۸ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۲۴ در گروه بهداشت، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ جنین‌شناسی - سلولی تکوینی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه بهداشت است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
پایه: ۲۴
متولد: ۱۳۳۲
سابقهٔ تدریس: ۲۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۹۲ (۰۵۱)
رایانامه: ahmad.mozaffari [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی جنین‌شناسی - سلولی تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی - علوم جانوری - بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۵۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: Sexual dimorphism in placenta.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اثر هایپرویتامینوزیس A بر اسپرماتوژنز.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر احمد مظفری جوین در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهفیزیولوژی اعصاب و غددفیزیولوژی اعصاب و غدد
دوشنبهتغذیه وتغذیه درمانیفیزیولو‍‍ژی و کالبدشناسی
.:: هفته زوج ::.
فیزیولو‍‍ژی و کالبدشناسیتشریح و فیزیولوژی
سه‌شنبهفیزیولوژی اعصاب و غددفیزیولوژیفیزیولوژیتشریح
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه